Cennik


Cennik Rzeczoznawcy Majątkowego

Wynagrodzenie z sporządzenie wyceny określa umowa z zamawiającym i jest ustalane indywidualnie. Wynagrodzenie nie jest zależne od wartości nieruchomości.

Cena operatu szacunkowego jest wypadkową następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości i mienia
  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
  • kosztów ponoszonych przez w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)
  • stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny nieruchomości w momencie jej rozpoczynania.
Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt wyceny proszę o kontakt telefoniczny +48 606 372 151 lub kontakt e-mailowy wraz z krótkim opisem nieruchomości i danymi kontaktowymi.

Gwarantujemy najwyższy poziom świadczonych usług przy umiarkowanych cenach.