Pomysł powołania firmy windykacyjnej to wynik wieloletnich prac zespołu menedżerów o bogatym dorobku w dziedzinie finansów, doradczej i rewizyjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań rynku, licznych rozmów z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami sektora bankowego i pozabankowego, z fachowcami na co dzień zmagającymi się z zagadnieniami wzrastającej pułapki trudnych wierzytelności, powstał koncept biznesu, którego tezą było stworzenie kompletnej oferty, zmontowanej z całej gamy narzędzi finansowych i operacyjnych, która połączyła umiejętne i niestandardowe sterowanie zestawami należności z doświadczeniem zespołów i partnerów operacyjnych.

Z własnych doświadczeń założycieli przedsiębiorstwa widać, iż małe i słabsze organizacyjnie podmioty gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, małe banki komercyjne, instytucje parabankowe i zwykłe przedsiębiorstwa – borykają się z ogromnymi kłopotami w tym temacie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów logistycznych czy też jurydycznych nawiązać zmagania z niesolidnymi dłużnikami bardziej kreatywnie, bez ograniczania się do prostej i mało efektywnej procedury komorniczej.

penisvergrößerung mit pillen

Nowatorski zestaw produktów i usług, wygenerowany przez analityków organizacji i elastycznie dostosowywany do oczekiwań kontrahenta, umożliwia sprofilowaną obsługę przedsiębiorstw nie tylko finansowych, lecz także przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólnym problemem są zaległości płatnicze. W szczególności bardzo dobrze rozpoznaje się tu potrzeby i indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych instytucji finansowych.