Linki


Przydatne linki

Dla każdego:

Serwis rzeczoznawców majątkowych wycena nieruchomości -> http://www.msrm.pl/

Narzędzia rzeczoznawcy majątkowego:

Miesięczne wskaźniki inflacji (cen towarów i usług konsumpcyjnych) -> http://stat.gov.pl/
Geoportal -> http://geoportal.gov.pl
Krajowy rynek nieruchomości -> http://www.krn.pl
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych -> http://www.pfsrm.pl/
LSRZM – Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
Rzeczpospolita – dział nieruchomości.
Badanie ksiąg wieczystych – Badanie elektronicznych ksiąg wieczystych z terenu całej Polski.
Orzeczenia Sądów – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (NSA i WSA).
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju http://www.mir.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznejhttp://www.bip.gov.pl
Biuletyn Zamówień Publicznychhttp://www.uzp.gov.pl
Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl
Mapy szkód i zagrożeń górniczych
Forum prawne