Oferta


Nasza firma świadczy usługi wyceny:

  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, działki rolne, działki komercyjne)
  • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, budynków usługowych, handlowych)
  • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
  • innych praw do nieruchomości

Wycena mieszkania

Wycena mieszkania może dotyczyć samodzielnych lokali mieszalnych, stanowiących odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które jest ograniczonym prawem rzeczowym. Mieszkania mogą pochodzić z rynku wtórnego (rynek mieszkań już zamieszkałych) lub rynku pierwotnego (rynek mieszkań deweloperskich, z inwestycją w różnym stopniu zaawansowania, gdzie kupujący staje się pierwszym właścicielem lokalu). Przy wycenie mieszkania brane są pod uwagę jego najważniejsze parametry i cechy rynkowe (np. lokalizacja i sąsiedztwo, stan techniczny budynku, stan i standard lokalu, powierzchnia użytkowa, przynależności, położenie na piętrze oraz inne cechy). czytaj więcej >>

Wycena gruntów

Wycena niezabudowanych działek dotyczy nieruchomości gruntowych takich jak działki budowlane, grunty rolne lub grunty o innym przeznaczeniu. Wyceniając działkę, należy stwierdzić prawo, z jakim mamy do czynienia (własność lub prawo użytkowania wieczystego) oraz przeznaczenie, które jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wartość (możliwość inwestycji w nieruchomość, jaj wykorzystania, ewentualnej zabudowy). Wyceniając działkę, bierze się pod uwagę jej parametry oraz cechy rynkowe, które mogą wpływać na wartość – przede wszystkim dostęp do drogi, lokalizację i sąsiedztwo, powierzchnię działki, ograniczenia w użytkowaniu, inne. czytaj więcej >>

Wycena domu

W przypadku wyceny domów najczęściej wycenia się działkę gruntu zabudowaną budynkiem mieszkalnymi – w zabudowie wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej. Domy mogą pochodzić z rynku wtórnego (obrót używanymi domami) lub rynku pierwotnego (rynek domów od deweloperów lub inwestorów indywidualnych, nowych w różnych stanach zaawansowania – do wykończenia, w trakcie realizacji, inwestycja planowana). Przy wycenie domu brane są pod uwagę jego charakterystyczne cechy rynkowe oraz parametry, które mają wpływ na wartość (np. sąsiedztwo, lokalizacja na terenie miejscowości, powierzchnia, położenie, sąsiedztwo, stan techniczno-użytkowy budynku, stan zagospodarowania działki oraz inne cechy i czynniki, mające nie tak istotny wpływ na wartość). czytaj więcej >>

Operat szacunkowy

To opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości, wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie przeprowadzonego postępowania wyceny nieruchomości. Operat szacunkowy to złożony dokument, który zawiera informacje wykorzystywane przez rzeczoznawcę majątkowego przy dokonywaniu wyceny nieruchomości, podstawy prawne i uwarunkowania wykonanych czynności, przedstawienie toku obliczeń do wartości Treść operatu szacunkowego, jego forma, zasady i tryb sporządzania są zastrzeżone prawnie. Jedynie operat szacunkowy spełniający wszystkie kryteria ustawy może być podstawą wskazania wartości nieruchomości. czytaj więcej >>