Wycena domu


Wycena domu to wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, zwykle jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej. Domy mogą pochodzić z rynku wtórnego (rynek domów już użytkowanych) lub rynku pierwotnego (rynek domów nowych w różnych stanach zaawansowania – stan deweloperski, w trakcie realizacji, planowana inwestycja). Wyceniając dom, bierze się pod uwagę jego charakterystyczne parametry oraz cechy rynkowe, które mają wpływ na wartość (głównie: lokalizacja nieruchomości, jej sąsiedztwo, powierzchnia użytkowa budynku, stan techniczno-użytkowy budynku).

Typowe cele wyceny:

 • do kredytu bankowego (w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)
 • określenie wartości domu do ustalenia ceny sprzedaży
 • cele podatkowe, darowizna, spadek
 • zniesienie współwłasności
 • inne

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt architektoniczno-budowlany)
 • pozwolenie na budowę
 • zgłoszenie zakończenia budowy lub pozwolenie na użytkowane budynku