Wycena mieszkania


Wycena mieszkania może dotyczyć samodzielnych lokali mieszalnych, stanowiących odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które jest ograniczonym prawem rzeczowym. Mieszkania mogą pochodzić z rynku wtórnego (rynek mieszkań już zamieszkałych) lub rynku pierwotnego (rynek mieszkań deweloperskich, z inwestycją w różnym stopniu zaawansowania, gdzie kupujący staje się pierwszym właścicielem lokalu). Przy wycenie mieszkania brane są pod uwagę jego najważniejsze parametry i cechy rynkowe (np. lokalizacja i sąsiedztwo, stan techniczny budynku, stan i standard lokalu, powierzchnia użytkowa, przynależności, położenie na piętrze oraz inne cechy).

Typowe cele wyceny:

 • do kredytu bankowego (w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)
 • cele podatkowe, darowizna, spadek
 • określenie wartości mieszkania w celu ustalenia ceny sprzedaży
 • zniesienie współwłasności
 • cele inwestycyjne, ustalenie wartości w celach negocjacyjnych

 Wymagane dokumenty:

Wycena lokalu z rynku wtórnego (odrębna własność lokalu):

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny (umowa kupna – sprzedaży)
 • aktualny wypis z rejestru gruntów

Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej – gdy nie jest założona księga wieczysta dla lokalu

Wycena lokalu z rynku pierwotnego:

 • numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
 • dokumentacja techniczna lokalu
 • pozwolenie na budowę budynku
 • pozwolenie na użytkowanie budynku